:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com

ชื่อ: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

16 ธ.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ โทร 0 5426 1396 ในวันและเวลาราชการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร