:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหลวงใต้ เรื่องผลการประเมินพึงพอใจผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลหลวงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_16_39_915160.pdf