:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้
หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054-261396
โทรสาร (FAX) :  
054-261352
 อีเมล : saraban_05520502@dla.go.th , luangtai.ngao1@gmail.com
เว็บไซต์ : www.luangtai-ngao.go.th
Faceboook : เทศบาลตำบลหลวงใต้
กลุ่มข่าวหลวงใต้ (ไลน์)

แผนที่เทศบาลตำบลหลวงใต้

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น